Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

सातारा जिल्हा पोलीस व प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन प्रशिक्षण संस्था अहमदनगर यांचे संयुक्त विद्यमानाने सातारा जिल्हयातील सुशिक्षीत व बेरोजगार युवकांना ४५ दिवसांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण.

 सातारा जिल्हा पोलीस व प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन प्रशिक्षण संस्था अहमदनगर यांचे संयुक्त विद्यमानाने सातारा जिल्हयातील सुशिक्षीत व बेरोजगार युवकांना ४५ दिवसांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण.

-------------------------------------

फ्रंट लाईन न्युज महाराष्ट्र 

सातारा जिल्हा प्रतिनिधी

अमर इंदलकर 

------------------------------------

       सातारा जिल्हयातील सुशिक्षीत व बेरोजगार युवकांना योग्य मार्गदर्शन व संधी उपलब्ध करून त्यांच्या कल्याणासाठी तसेच विकासासाठी समुपदेशन, मानसोपचार, शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार अशा तरतुदी करणेसाठी उंच भरारी योजना सातारा जिल्हा पोलीस दलामार्फत राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये सातारा जिल्हयातील १८ ते ३५ या वयोगटातील युवक, युवती व त्यांचे पालक यांचेशी संवाद साधुन त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार नोकरी किंवा रोजगार उपलब्ध करुन देणे, तसेच त्यांना स्वतःच्या व्यवसायाकरीता कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

     दिनांक ३०/०५/२०२४ रोजी प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन, अहमदनगर यांचे माध्यमातुन ४५ दिवसांचे प्रशिक्षणाकरीता सातारा जिल्ह्यातुन १. दुचाकी मॅकेनिक, २. चारचाकी मॅकेनिक ३. असिस्टंट इलेक्ट्रीशियन, ४. प्लंबिंग, ५. वेल्डींग, ६. सी.एन.सी. ऑपरेटर या कोर्सचे प्रशिक्षणाकरीता एकुण ३४ युवकांना श्री. समीर शेख, पोलीस अधीक्षक व श्रीमती आंचल दलाल, अपर पोलीस अधीक्षक यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर सर्व युवकांना वाहनातुन अहमदनगर येथे प्रशिक्षणाकरीता रवाना केले.

    सातारा जिल्हा पोलीस व प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन प्रशिक्षण संस्था यांचे संयुक्त विद्यमानाने १. दुचाकी रिपेअरिंग / मॅकेनीकल, २. चारचाकी रिपेअरिंग/मॅकेनीकल ३. हॉटेल मॅनेजमेंट, ४. असिस्टंट इलेक्ट्रीशियन, ५. प्लंबिंग, ६. वेल्डींग, ७. सी.एन.सी. ऑपरेटर या कोर्सचे प्रशिक्षणाकरीता कोल्हापूर, भोर जि. पुणे, अहमदनगर व छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी पाठविण्यात आले आहे. आज अखेर उंच भरारी उपक्रमाअंतर्गत एकुण ७९४ युवक व युवतींना प्रशिक्षण व रोजगार प्राप्त झालेला आहे. तसेच या योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या युवक व युवतींना त्यांच्या आवडीनुसार नोकरी किंवा रोजगार तसेच त्यांना स्वतःच्या व्यवसायाकरीता कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तरी सातारा जिल्हयातील युवक व युवतींना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी उंच भरारी योजनेमध्ये सहभागी होवुन उंच भरारी घेवुन स्वतःचे आयुष्याला नवी दिशा द्यावी.

Post a Comment

0 Comments